Projede elektrik çizimi ve çalışmaları, bir yapının tüm enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, bilgisayar ortamında yapılan detaylı çizimleri kapsar. Elektrik projesinde dikkat edilmesi gereken kısım, çalışmaların elektrik tesisatı kurallarına uygun olma durumudur. Elektrik proje çizimleri; priz, aydınlatma, güvenlik, ses gibi ihtiyaçların karşılanması üzerine elektrik mühendisleri tarafından hazırlanır. Yapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerçekleştirilen bu düzenlemeler, ortak bir çalışma sonucu ortaya çıkmaktadır. 


Elektrik tesisat çiziminde mimar, elektrik mühendisi ile birlikte çalışır. Elektrik mühendisi, binanın ya da konutların içinde yer alacak olan tesisatın, elektrik yük hesabını ayarlamaktadır. Elektrik mühendisinin çizimi mimara sunularak, devlet onayına gönderilir. Danışmanlık firmaları, tüm bu süreci sizin için takip etmektedir. 


Elektrik alt yapısı, belirlenmiş olan kanunlara uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Herhangi bir hata maddi – manevi birçok kayba sebep olabilir. Yapının elektrik projeleri; statik, mimari, mekanik proje süreci kadar önemlidir. Hatalı bir elektrik tesisatı çok büyük sorunlara yol açabilir. Hayata geçirilecek olan yapının kusursuz bir şekilde ilerleyebilmesi için elektrik proje aşamalarının doğru, eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.